Home Page
Người Đang Xem


Download RealOne Player


 Hue Thanh Pho Festival Quan The Di Tich Hue - Di san van hoa the gioi lan 1 Nha Nhac Hue  - Di san van hoa the gioi thu 2 Con Nguoi Hue o Khap Noi Danh Lam Thang Canh Hue Thi Ca - Nghe Thuat Hue

Kenh Le khai mac va Be mac Festival Hue Kenh Le Hoi Ao Dai Kenh Le Hoi Nam Giao Kenh Le Hoi Truyen Lo- Vinh Qui Bai To Kenh Le Hoi Truyen Thong Kenh Nguoi dep kinh do
Kenh Tiem Nang & Trien Vong Kinh Te Xa Hoi Van Hoa Hue Kenh Du Lich & Am Thuc Kenh Kien Truc Hue Kenh Am nhac Hue Kenh Phat Giao va Chua Hue Kenh Ca Co, Tuong, Cai Luong, hat Boi Hue Ca Hue Hau Van Hue Ho Doi Dap Hue Nghe Thuat Mua Cung Dinh Hue Nha Vuon Hue Lang Co, Pho Co Hue
Dai Hoc Hue Nhiep Anh Hue Du Dia Chi Hue Qua Anh Kenh thu gian Kenh phim Euro 2008 Click and See 

Live television programme schedule of Festival Hue 2008

At the aim of bringing our audience real and lively broadcasts of main events of Hue Festival 2008 at website Rat Hue.
 Mời các bạn đón xem truyền hình trực tiếp các lễ hội Festival theo lịch biểu!
Festivals    Date Time
Openning Ceremony of Hue Festival 2008
Lễ khai mạc Festival Huế 2008
3/6 20:00 – 21:10
Nam Giao Offering Ritual: Offering Ritual at Nam giao Esplanade
Lễ tế Đàn Nam Giao: Lễ tế tại Đàn Nam Giao
4/6 19:00 - 21:00
Restoring the enthronization of Quang Trung Emperior
Tái hiện Lễ đăng quang của Hoàng đế Quang Trung
6/6 19:00 – 21:00
Ao Dai Festival
Lễ hội áo dài
8/6 20:00 – 21:10
Closing Ceremony of Hue Festival 2008
Lễ bế mạc Festival Huế 2008
11/6 20:00 – 21:10
 

Đặt Rất Huế làm trang nhà bạn
Bản quyền thuộc về Rất Huế
Liên hệ:
HueHost@gmail.com - Diễn đàn Rất Huế

screen resolution stats